Ekonomi

TELKODER Sektörün Beklentilerine Dikkat Çekti

Seçim Beyannameleri ve Sözleşmelerinde Telekomünikasyon Sektörü…

Özgür Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi Cumhuriyet ve Millet ittifaklarının paylaştığı seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlar kapsamında değerlendirmelerde bulundu. TELKODER, iktidara gelecek karar vericilere de hatırlattı. seçimlerin ardından yeni dönemde elektronik haberleşme bölümünü daha fazla rekabete sokacak ve büyütecek politikaların izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER), 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde Cumhuriyet ve Millet ittifaklarının paylaştığı seçim beyannameleri ve ortak mutabakatlar kapsamında değerlendirmelerde bulundu ve son dönemdeki önerilerini yineledi. TELKODER, telekomünikasyon sektöründeki Commonwealth ve Nation ittifaklarının seçim beyannameleri ve ortak anlaşmalarına yansıyan “seçim sonrası eylemler” konusundaki görüşlerini şube ve kamuoyu ile paylaştı. Telekomünikasyon şubesinin acil analiz bekleyen bu çabalarının siyasilere rastgele bir puan kazandırma veya kaybettirme bakış açısıyla gerçekleştirilmediğinin altı çizildi. TELKODER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Az Teberci Amacımız sektörün öne çıkan sorunlarını tam olarak anlamak” dedi. TELKODER’in açıklaması şöyle:

AKP Cumhur İttifakı Telekomünikasyon Yapılacaklar Listesi

AKP ile ilgili “Türkiye Asrı İçin Doğru Adımlar – 2023 Seçim Beyannamesi” (482 sayfa) başlıklı belge ve “Yarın Değil, Hemen Şimdi – 2023 Seçim Beyannamesi” (127 sayfa, ana metnin özeti) başlıklı seçim beyannameleri İnternet sitesi seçim beyannamesi ile ilan edildi. Elektronik Haberleşme Hizmetleri açısından seçim beyannamesi tatmin edici görünmüyor. Yapısal sorunların neredeyse çok azı ele alındığından, sorunların analizine yönelik bir eylem planının ayrıntılarını göremiyoruz.

Yine aynı Seçim beyannamesinde Elektronik Haberleşme alanında bugüne kadar yapılanların diğer alanlara göre çok kısa olduğu ve Elektronik Haberleşme alanında yapılacaklar listesinde sadece 4 konunun olduğunu üzülerek belirtmek isteriz. Bölümde yer almakta ve ayrıntılı olarak ele alınmamaktadır. Ancak ilgili başkanların geçmişte yaptıkları açıklamalar kapsamında sektörün öneminin farkında olduklarını biliyoruz. Bu doğrultuda Türkiye’nin geleceğinde kritik bir role sahip olduğu düşünülen Elektronik Haberleşme branşının daha net tanımlarla ve daha öncelikli konularla ele alınmasını bekleyeceğiz. Cumhur İttifakı seçim beyannamesinde geçen başlıklar şöyle:

“18. Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm”

  • Ülkemizi dijital dönüşümle ilgili uluslararası endekslerde ilk 10’a taşıyacağız.
  • Dijital Devlet Stratejisini ve Ulusal Bilgi Stratejisini uygulayacağız.
  • 6698 Sayılı Kişisel Bilgilerin Korunması Kanununu Avrupa Genel Bilgi Koruma Yönetmeliği doğrultusunda güncelleyerek kişisel bilgilerimizi korumaya devam edeceğiz.
  • Girişimcilerimizin bulut bilişim ve veri merkezlerine erişimini kolaylaştıracak tedbirler alacağız.
  • Hazırlayacağımız bulut bilişim stratejisi ile kamu kurumlarının veri depolama ve bilgiye erişim kapasitelerini iyileştirecek, bilgiye dayalı karar güçlendirme sistemleri geliştireceğiz.”

20. Ulaşım ve Haberleşme”

  • İnternet altyapımızı dünya standartlarında geliştirmek, her konuta 100 Mbit/sn internet hizmeti ulaştırmak, 5G teknolojisi ile %100 nüfus kapsama sağlamak ve 6G teknolojisi için çalışmalara başlamak için çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Uzun vadede fiber genişbant abone yoğunluğunu tüm Türkiye’yi kapsayacak hale getireceğiz.
  • Planlanan 67 milyar dolarlık iletişim yatırımımızla kısa vadede mobil genişbant abone yoğunluğunu yüzde 100’e çıkaracak ve her konuta yüksek hızlı internet hizmeti ulaştıracağız.
  • Mümkün olan her yerde ortak yatırımları ve maliyet etkinliğini teşvik ederek fiber/optik altyapımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.
  • Genişleyen uydu filosu ve uluslararası işbirlikleri ile Türkiye’yi küresel ölçekte hizmet verebilecek dünyanın en büyük 10 uydu operatöründen biri haline getireceğiz.”

 

Nation Alliance Telekomünikasyon Yapılacaklar Listesi

30 Ocak’ta “Ortak Politikalar Mutabakat Zaptı” olarak yayınlandı. TELKODER olarak departmanımız adına yapılmasını talep ettiğimiz bahislerin değerli bir kısmının ilgili metinde yer aldığını görmekteyiz. Bölümümüzün adına çok değerli olan bu sözlerin ve bakış açılarının hayata geçirilip geçirilmediğinin de takipçisi olacağız. Millet İttifakı tarafından bölümümüzle ilgili öne çıkan unsurlar şu şekildedir:

“II- KAMU YÖNETİMİ”

• Bilgi ve Yenilik Bakanlığı kuracağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumların idari ve mali bağımsızlığını sağlayacak ve yürütme müdahalelerine karşı koruyacağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda liyakat, şeffaflık, tarafsızlık, çoğulculuk, hesap verebilirlik ve erişilebilirlik ilkelerini esas alacağız.

“• Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda görev yapan çalışanların, düzenledikleri branşlardaki kuruluşların yönetim kurullarında görev almalarını engelleyeceğiz.

• Rekabet Kurumu’nun işleyişini etkinleştireceğiz ve piyasalardaki hakim durumun kötüye kullanılmasının önüne geçeceğiz.

Liyakate Dayalı Kamu İşgücü Yönetimi ve Kamuda Bürokrasinin Azaltılması

• Merkez Bankası, TÜİK ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlara atanacak Başkanların, atanmadan önce Plan ve Bütçe Komisyonunda açık olarak dinlenmesini sağlayacağız.

• Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile kamu bankalarının üst düzey yöneticilerine yapılacak atamalarda eğitim ve bölüm tecrübesi gibi kriterleri sıkılaştıracak ve titizlikle uygulanmasını sağlayacağız.

• Kamuda izin, ruhsat ve benzeri başvuruların durumu ve başvuru tarihlerinin dijital platformlarda takip edilmesini sağlayacağız.

 

“V-BİLİM, AR-GE, İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK ve DİJİTAL DÖNÜŞÜM”

Dijital Dönüşüm

• Bilgi Teknolojileri ve Bağlantı Kurumu’nun (BTK) bağımsızlığını sağlayacağız.

• Telekomünikasyon işletmecileri üzerindeki kontrol, dinleme baskısı ve ceza risklerini adil rekabet, teknoloji ve hizmet farklılaştırması, özgürlük ve demokrasi temelinde uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun standartlarda çözeceğiz.

• Telekomünikasyon bölümünde devam eden tüm imtiyaz sözleşmelerini, geçmiş süreçleri ve dönem mevzuatını inceleyeceğiz ve gelişmiş ülke standartlarına uygun yeni bir yetkilendirme rejimi uygulayacağız.

• Telekomünikasyon bölümünün gelecek stratejisini rekabet koşulları çerçevesinde hayata geçireceğiz.

• Varlık Fonu’na devredilen Türk Telekom ve Turkcell hisselerini Hazine’ye devrederek çağdaş yönetişim unsurlarına göre bağımsız yönetilmesini sağlayacağız.

• Yeni teknolojilerin hızla yaygınlaşması için operatörlere en kısa sürede 5G lisansı vereceğiz.

• Kaynakların etkin kullanımına yönelik ortak altyapıların kurulması ve altyapı kurulumlarının hızlandırılmasına yönelik düzenlemeler yapacağız.

• Ortak ve Yaygın Fiber/Optik Altyapının oluşturulması için ilgili kurumların uyumu ile Fiber Strateji Belgesi ve Eylem Planı oluşturacağız.

• Fiber/Optik uzunluğunu en kısa sürede 2 milyon kilometreye çıkaracağız.

• Fiber altyapısının iyileştirilmesi için geçiş hakkı mevzuatı ve fiyatları yeniden düzenleyeceğiz.

• Ev ve işyerlerine fiber altyapının kesintisiz erişimini sağlayacağız.

• Milli fiber altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesiyle kullanımı yaygınlaşacak 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde yerel girişimcilerimizi destekleyeceğiz.

• 6G gibi temel fikri mülkiyet haklarını içeren bahislerde üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde ortak çalışmayı destekleyeceğiz.

• Nüfusa oranla sabit genişbant yaygınlık oranında OECD düzeyine ulaşacağız.

• Her internet servis sağlayıcısının erişebileceği genişbant Türkiye Online İnternet Altyapı Haritası yayınlayacağız.

• Türkiye’yi yakın coğrafyanın internet trafik alışveriş merkezi haline getirmek için gerekli çalışmaları yapacağız.

• İnternet erişimini temel bir insan hakkı olarak tanımlayacak ve vatandaşlarımızın her yerde güvenilir, hızlı, ucuz ve sansürsüz internet erişimine sahip olmalarını sağlayacağız.

• İnternet erişimi vergilerini azaltacağız.

• Dijital Hizmet Vergisini düşüreceğiz.

• BTK kesintilerini düşüreceğiz.

• Fırsat eşitliğini sağlamak ve uzaktan eğitim süreçlerinde yaşanan adaletsizlikleri ortadan kaldırmak amacıyla tüm öğrenci ve 6-25 yaş ortası gençlere ayda 5 GB ücretsiz internet erişimi sağlayacağız. özel bölüm

• Ortak alanlarda (meydan, kütüphane vb.) kesintisiz ve ücretsiz internet hizmeti vereceğiz.

• Evrensel Hizmet Fonu’nu şeffaf bir yönetim anlayışıyla hedefleri doğrultusunda kullanacağız, kır-kent ayrımında ve eğitimde dijital eşitsizlikleri ortadan kaldıracağız.

• Veri merkezleri için uluslararası kabul görmüş ilkelere uygun mevzuat altyapısı oluşturacağız.

• Türkiye’de ulusal ölçekte hizmet verecek bulut bilişimi hayata geçireceğiz ve bilgi toplama merkezlerine en ileri yapısal teknolojik donanım ve güvenlik içeriklerini kuracağız.

• Bilgi Merkezi İşletmecilerinin internet erişim maliyetlerini düşüreceğiz ve veri merkezlerine özel finansal modeller ve teşvikler oluşturacağız.

• Bulut Bilişim Kanunu ile global veri merkezi yatırımcılarını Türkiye’ye çekecek teşvikler sağlayacağız.

• Taşınabilir ve genişbant operatörlerinin kapsama alanlarının, hız verilerinin, gerilim test sonuçlarının bağımsız bir konsorsiyum tarafından ölçülmesini ve halka açık platformlarda yayınlanmasını sağlayacağız.

• Uydu teknolojileri alanında mevcut projelerin tamamlanmasını ve ülke ihtiyaçlarının gerektirdiği yeni projelerin hayata geçirilmesini sağlayacağız.

• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Kabahatler Hakkında Kanun’u, sosyal medya kanallarında tüm kullanıcıların ifade özgürlüğü ve kişisel mahremiyetini korurken, kozmik, çoğulcu ve demokratik ilkeler ve geniş istişare ile.

• Türkiye’nin AB standartlarında inanç ülkesi olarak sınıflandırılmasını sağlayarak bulut bilişim, büyük veri ve yapay zekanın kullanımının ve geliştirilmesinin önünü açacağız.

• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu Avrupa Birliği Genel Bilgilerin Korunması Yönetmeliği ile uyumlu hale getireceğiz.

• Her okula donanım, yazılım ve fiber internet bağlantısı sağlayacağız.

 

“VI-SEKTÖREL POLİTİKALAR”

İç Ticaret ve Rekabet Politikası

• Rekabet Kurumu ve ilgili sektörel düzenleyici otoriteler tarafından sektörel düzenlemeye tabi olan piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının birlikte analiz edilmesi için gerekli adımları atacağız.

• Rekabet Kurulu’na atanma usullerini gözden geçireceğiz, atanacak kurul üyelerinin rekabet hukuku ve siyaseti alanında en az on yıllık deneyime sahip olma şartını yürürlüğe koyacağız, Kurul üyelik süresini altı yıla çıkaracağız. ve Konsey üyelerinin bağımsızlığını garanti eder.

• Sosyal medya ve diğer internet hizmetleri gibi branşlarda aktif rekabet ortamını güçlendireceğiz.

TELKODER olarak 21 yıldır dairemizin sorunlarının çözümü için hiçbir siyasi yaklaşıma yaklaşmadan siyasetten bağımsız hareket ediyoruz. Sektörümüz gereği ülkemizin aydınlık yarınları için doğruları söylemeye ve kamu kurumlarına her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. En büyük temennimiz, demokratik bir ortamda halkımızın oylarıyla iktidara gelecek siyasetçilerin, şubemizin analizini bekleyen konuların analizini samimiyetle yapmaları olacaktır. Bu vesileyle geçtiğimiz günlerde yaptığımız açıklamada yer alan hususları kısaca tekrarlamak istiyoruz…

Ülkemiz yeni bir seçimle yeni bir döneme giriyor ve bu yeni dönemde elektronik haberleşme şubesini Türkiye’ye getirerek vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha kaliteli ve uygun koşullarda ulaşmasını sağlayacak daha bilinçli ve uzman politikalar izlenmelidir. daha fazla rekabet Daha güçlü bir Türkiye için en kritik alanlardan biri olan telekomünikasyon sektörünün son yıllarda daha fazla atılım yapması gerekiyor. Telekomünikasyon branşının rekabeti net olarak tanımlayan bir gelişim stratejisi ve aksiyon planı ile geleceğe uyum sağlayabileceği ve bunun da güçlü bir fiber altyapı ile mümkün olacağı düşünülerek; Öncelikle altyapının büyütülmesi ve sektör oyuncularının geçtiğimiz yıllarda üzerinde anlaşmaya vardığı ortak altyapının hayata geçirilmesi için gerekli yatırımların yapılmasını bekliyoruz.

Bağımsız kuruluşların varlığı ve bu kuruluşların sektörle aktif çalışmaları sektörlerin gelişmesi açısından değerlidir. Telekomünikasyon departmanı büyük bir potansiyele sahiptir ve dijitalleşen dünyada bireyin ve iş dünyasının ve dolayısıyla ekonominin tüm yaşamını taşımaktadır. Seçimden sonra ülkemizi yönetecek siyasetçilerin reel anlamda telekomünikasyon sektörünün önünü açması gerekiyor.

Bağımsız kurullarla ilgili yapısal sorunların ortadan kaldırılması, fiber altyapının genişletilmesi, rekabetin sağlanması, internet ve iletişim vergilerinin düşürülmesi, sabit genişbant yaygınlığının en az OECD düzeyine getirilmesi, internet değişim merkezi kurulması ve geliştirilmesi için yapılacak çalışmaların hızlandırılması, bulut ve bilgi merkezi hizmetlerine yapılan yatırımlar. Seçim beyannamelerinde yer alan ve şubemiz adına çok değerli olan sözlerin hayata geçirilip geçirilmediğinin takipçisi olacağız.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler